Press "Enter" to skip to content

FinTelegram Balkans

FinTelegram Balkans – Coming Soon

Dobro došli u FinTelegram Balkans. Prostor Balkana, a pre svega Srbija, Bosna i Hercegovina i Crna Gora, postao je poslednjih godina međunarodno poznat kao važan centar ekonomije bazirane na internet prenosu podataka, novca i usluga, zajedno popularno nazvan e-commerce. Desetine firmi koje se bave onlajn plaćanjima i uslugama su otvorene na prostoru Balkana, pre svega u Crnoj Gori, dok je Beograd, glavni grad Srbije, postao dom mnogih cyber start-up kompanija iz različitih delova sveta. Specifičan geografski položaj Balkana, kao raskrsnice Zapada i Istoka, obrazovanje i talenat za jezike, prepoznate su kao prednosti u određenim vrstama poslovnih aktivnosti, od strane različitih međunarodnih kompanija.

© Next Generation Media Group doo (Belgrade) 2019, member of Financial Intelligence Agency